دمم گرم و مستدام باد

چند روزیست  دم قلبم را دیده ام. 

 دم و بازدمش که  به شماره می افتد برش می دارم و می برمش توچال هوایی تازه کند.

دلتنگ که می شود کار را تعطیل می کنم و می برمش همان جایی که دلتنگیش به یکباره تمام می شود.

خسته  و بی حوصله که باشد  می برمش دم پنجره و  آنقدر ازآن دور دست ها برایش داستان سرایی می کنم تا حالش جا بیاید.

 خلاصه دمم گرم  

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید