سپاس/کوئیلو

از همه آنان که رؤیاهای مرا به سخره گرفتند، سپاسگزارم
آنان به تخیل من پر و بال بخشیدند
از همه آنان که می‌خواستند مرا به شکل الگوی خود درآورند، سپاسگزارم
آنان ارزش زندگی را به من آموختند...»

چند سطر از اثری با عنوان "سپاس"، نوشته پائولو کوئیلو

--------------------------------------------------------

از همه آنان که در ضربه زدن به من به طور گسترده ای تلاش کردند ممنونم چرا که به من یادآوری کردند من همچنان  در مرکز توجهات  قرار دارم

از همه آنان که با سخنان تخیلی رمانتیک و داستانهای خود سعی کردند  احساساتم  را خدشه دار کنند ممنونم چرا که باعث شدند  به اراده ام بیش از پیش ایمان پیدا کنم

چند سطر از اثری که  . . . !!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید