مردان کم سواد

چند خبر  مهم

= مردان کم سواد؛ حاصل ترکیب جنسیتی موجود /  یک نماینده مجلس گفتگو با خبرنگار مهر : بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاهها هر روز رو به افزایش است و حضور خانمها در دانشگاهها به این امر دامن می زند و انگیزه پسران را برای ورود به دانشگاه کم کرده است.گریهآخی 

= حراج کلت و کلاش در خیابان ناصرخسرو

 = مجسمه های 50 ساله  ساری : اسب ها رفتند و چمن ماند و جای خالی مجسمه ها

/ 0 نظر / 28 بازدید